"คติคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี"

  คำสอนที่ ๑ | คำสอนที่ ๒ | คำสอนที่ ๓ | คำสอนที่ ๔ | คำสอนที่ ๕ | คำสอนที่ ๖ | คำสอนที่ ๗ | คำสอนที่ ๘ | คำสอนที่ ๙ | คำสอนที่ ๑๐ | คำสอนที่ ๑๑ | คำสอนที่ ๑๒ | คำสอนที่ ๑๓ | คำสอนที่ ๑๔ | คติคำสอน

หัวข้อ
- การสอนบุคคล
-
การไหว้ครู
-
สมาธิและวิธีแก้ง่วง 
-
สิ่งหนึ่งของการเป็นบัณฑิต
-
กิเลส
-
โรคใจฟุ้งซ่าน
-
มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
-
ถูกนินทาจะทำอย่างไร
-
ความเชื่อของคน
-
การเคารพนับถือ
-
การที่หาได้ยาก
-
โทษของสุรา
-
กรรม
-
วิธีเรียนดี

Open.gif (880 bytes) โทษของสุรา
ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงสอนถึงโทษของการเสพสุราของหมักดอง ของเมาไว้ดังนี้คือ
1.เป็นเสมือนไม่รักวงศ์ตระกูล
2.ไม่รักลูก
3.ไม่รักเมีย
4.เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็น
5.ทอนปัญญา
6.ก่อการวิวาท
7.อายุไม่ยืน     

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี"


Copyright 2000 Thailand . Allrights reserved. 4uweb@4uweb.cjb.net
Hosting : Support ASP
Best view with IE (MS Explorer)Hosted by Free Hosting Guru