มงคลชีวิต ๓๘ ประการ: [http://mongkhol.cjb.net]

  คติธรรม | ที่มาของมงคล | สรุปมงคลชีวิต | มงคลชีวิต

มงคลหมู่ที่ ๑
- ไม่คบคนพาล
- คบบันฑิต
- บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลหมู่ที่ ๒
- อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
-
มีบุญวาสนามาก่อน
- ตั้งตนชอบ
มงคลหมู่ที่ ๓
- เป็นพหูสูต
-
มีศิลปะ
- มีวินัย
- มีวาจาสุภาษิต
มงคลหมู่ที่ ๔
- บำรุงบิดามารดา
-
เลี้ยงดูบุตร
- สงเคราะห์ภรรยา (สามี)
- ทำงานไม่คั่งค้าง
มงคลหมู่ที่ ๕
- บำเพ็ญทาน
-
ประพฤติธรรม
- สงเคราะห์ญาติ
- ทำงานไม่มีโทษ
มงคลหมู่ที่ ๖
- งดเว้นจากบาป
-
สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
- ไม่ประมาทในธรรม
มงคลหมู่ที่ ๗
- มีความเคารพ
-
มีความถ่อมตน
- มีความสันโดษ
- มีความกตัญญ
- ฟังธรรมตามกาล
มงคลหมู่ที่ ๘
- มีความอดทน
-
เป็นคนว่าง่าย
- เห็นสมณะ
- สนทนาธรรมตามกาล
มงคลหมู่ที่ ๙
- บำเพ็ญตบะ
-
ประพฤติพรหมจรรย์
- เห็นอริยสัจ
- ทำพระนิพพานให้แจ้ง
มงคลหมู่ที่ ๑๐
- จิตไม่หวั่นในโลกธรรม
-
จิตไม่โศก
- จิตปราศจากธุลี
- จิตเกษม

 
Open.gif (880 bytes)เรื่องภายในย่อมสำคัญกว่าเรื่องภายนอกตน
คนที่รู้เพียงเปลือกนอกย่อมสู้คนที่รู้ถึงแก่นไม่ได้
อดีต คือ ความฝัน      ปัจจุบัน คือ ภาพมายา     อนาคต คือ ความไม่แน่นอน
คิดก่อนทำ     อดทนไว้     พึงอภัย
ไม่มีอะไรเป็นของเรา     แม้แต่ตัวของเราเอง
โกงคนอื่น         เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
เมตตาคนอื่น         เหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง
อย่าระแวงคนอื่น     ยิ่งกว่าระวังตัวเอง
ชีวิตไม่พอกับตัณหา     เวลาไม่พอกับความต้องการ
ที่พักครั้งสุดท้าย     คือป่าช้า
ถ้าท่านทำงานแข่งกับสังคม     ความพินาศล่มจมจะตามมา
ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า     ท่านจะพบปัญหาเรื่อยไป
ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้     ท่านอย่าหว ังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
ถ้าท่านกล้าเกินไป     ท่านจะทำอะไรไม่สำเร็จ
ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม     ท่านจะพบกับความเดือดร้อน
ถ้าท่านขาดความพอดี     ท่านจะพบกับความทุกข์อย่างมหันต์
ถ้าท่านขาดความยังคิด     ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย
ถ้าท่านทำใจให้สงบ     ท่านจะพบกับความสุขที่เยือกเย็น
ถ้าท่านมีความพอดี     ท่านจะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจก
ถ้าท่านมีแต่ความงก     ท่านจะเป็นยาจกในเรือนเศรษฐี
ถ้าท่านมีเมตตาจิต     ท่านจะมีญาติมิตรทั่วบ้าน
ถ้าท่านเมตตาเกินประมาณ     ท่านจะพบคนพาลทั่วเมือง
ถ้าท่านคิดถึงความหลัง     ท่านจะพบรังแห่งความเศร้า
ถ้าท่านมีความมัวเมา     ท่านจะพบความปวดร้าวภายหลัง
ถ้าท่านทำดีเพื่อเด่น     ท่านจะถูกขเม่นจากญาติมิตร
ถ้าท่านทำดีเพื่อน้ำจิต     ท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างสบาย
ถ้าท่านหวังพึ่งแต่คนอื่น     ท่านจะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง
ถ้าท่านรู้จักใช้เวลา     ชีวิตจะมีค่ากว่านี้
ถ้าไม่กินอยู่เท่าที่มี     จะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้
ถ้ามั่วสุมกับอมายมุข     จะพบความทุกข์ในเบื้องปลาย
ถ้าทำหูเบาตามเขาว่า     จะต้องน้ำตาตกใน
ถ้าพูดโดยไม่คิด      เท่ากับพ่นลมพิษใส่คนอื่น
ถ้าจริงจังกับโลกเกินไป     จะต้องตายเพราะความเศร้า
ถ้าต้องการความเป็นอิสระ     ให้พยายามชนะใจตัวเอง
ถ้าไม่รู้จักความทุกข์     จะพบกับความสุขได้ที่ไหน
ถ้าไม่ยอมปล่อยวาง     จะพบกับความว่างได้อย่างไร
ถ้าหาความสุขจากความมัวเมา     ท่านกำลังจับเงาในกระจก
ถ้าอยากเป็นคนงาม     อย่าวู่วามโกรธง่าย
ถ้าอยากเป็นคนสบาย     อย่าเบื่อหน่ายความเพียร
ถ้าอยากเป็นคนมั่งมี     อย่าเป็นคนดีแต่จ่าย
ถ้าอยากเป็นคนนำสมัย     อย่าทำลายวัฒนธรรม
ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ     อย่าเหยียดหยามคนอื่น
ถ้าอยากเป็นคนความรู้     อย่าลบหลู่อาจารย์
ถ้าอยากหาความสำราญ     อย่าล้างผลาญสมบัติ
ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ     อย่าขาดความยุติธรรม
ถ้าอยากเป็นคนดัง     อย่าหวังความสงบ
ถ้าอยากเป็นที่เคารพ     ต้องพบความจบก่อนตาย
อย่าทำตัวให้เด่น     โดยการสร้างหนี้ให้ตัวเอง
(อย่าพยายามทำใจคนอื่นให้เหมือนใจเรา      เพราะเราก็ทำใจให้เหมือนคนอื่นไม่ได้)


Copyright 2000 Thailand . Allrights reserved. 4uweb@4uweb.cjb.net
Hosting : Support ASP
Best view with IE (MS Explorer)Hosted by Free Hosting Guru